Welcome to اسکریپتستان

برای استفاده از تمامی امکانات، ثبت نام کنید. یکبار ثبت نام کنید و وارد شوید، سپس خواهید توانست مطالب خود را ارسال کنید به مطالب دیگر کاربران پاسخ دهید، امتیاز دریافت کنید، پیام خصوصی ارسال کنید و ..

کتابخانه ها و ابزار ها

در این قسمت ابزار ها و کتابخانه های اندروید قرار میگیرد.

تالار

 1. گرافیک، دو بعدی، سه بعدی، چارت / Graphic, 2D, 3D, Charts

  این قسمت ابزار ها و کتابخانه های گرافیکی برای اندروید قرار میگیرند.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. انیمیشن، پویانمایی

  کتابخانه ها و ابزار های متحرک سازی محتوای اندروید

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 3. 1
  ارسال
 4. 1
  ارسال
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 5. پنجره های شناور، دیالوگ ها، پیغام ها

  در این قسمت کتابخانه "پنجره های شناور" مانند دیالوگ ها، فرگمنت دیالوگ ها، آلرت ها و ... قرار میگیرند.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 6. 1
  ارسال
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 7. 1
  ارسال
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است